Tag Archives: parking przy lotnisku Modlin

O FORMOWANIU JASKIŃ

Woda może zająć spękania i szczeliny powstające w skałach przy fałdowaniu oraz w związku z tworzeniem się uskoków, np. w czasie trzęsień ziemi. Takie szczeliny są niekiedy doskonałymi drogami krążenia wody i gro­madzenia się jej w skałach. Jeżeli szczeliny i spękania